ویلا استخر روباز آبگرم کردان چهارباغ

ویلا استخر روباز آبگرم کردان چهارباغ

قیمت با تخفیف فقط امشب 1,275,000 تومان

چهار باغ اجاره از 1,500,000 1,275,000 تومان 1
 • 300 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 20 نفر
ویلا چهارباغ کرج با استخر سرپوشیده

ویلا چهارباغ کرج با استخر سرپوشیده

قیمت با تخفیف فقط امشب 1,440,000 تومان

چهار باغ اجاره از 1,600,000 1,440,000 تومان 2
 • 140 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 نفر
اجاره ویلا در کردان با استخر روباز

اجاره ویلا در کردان با استخر روباز

چهار باغ اجاره از 800,000 تومان 0
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 نفر
اجاره ویلا استخر آبگرم چهارباغ کرج

اجاره ویلا استخر آبگرم چهارباغ کرج

چهار باغ اجاره از 1,200,000 تومان 0
 • 110 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 نفر
ویلا استخر آبگرم چهار باغ کرج

ویلا استخر آبگرم چهار باغ کرج

چهار باغ اجاره از 2,000,000 تومان 2
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
ویلا با استخر و بیلیارد چهارباغ کرج

ویلا با استخر و بیلیارد چهارباغ کرج

چهار باغ اجاره از 2,500,000 تومان 1
 • 340 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 نفر