ویلا استخر روباز در کردان چهار باغ

ویلا استخر روباز در کردان چهار باغ

چهار باغ اجاره از 2,500,000 تومان 0
 • 300 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 20 نفر
اجاره ویلا استخردار چهارباغ کرج

اجاره ویلا استخردار چهارباغ کرج

چهار باغ اجاره از 2,500,000 تومان 0
 • 600 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 نفر
ویلا استخر آبگرم چهار باغ کرج

ویلا استخر آبگرم چهار باغ کرج

چهار باغ اجاره از 2,000,000 تومان 2
 • 130 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
ویلا با استخر و بیلیارد چهارباغ کرج

ویلا با استخر و بیلیارد چهارباغ کرج

چهار باغ اجاره از 2,500,000 تومان 1
 • 340 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 نفر