ویلا بااستخر نزدیک کردان

ویلا بااستخر نزدیک کردان

چهار باغ اجاره از 400,000 تومان 1
  • 140 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 6 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا در چهارباغ کرج

اجاره ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ اجاره از 399,000 تومان 3
  • 70 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
  • 6 ~ 10 ظرفیت