سوئیت اجاره ای در قائم شهر

سوئیت اجاره ای در قائم شهر

قائم شهر اجاره از 120,000 تومان
  • 36 m2 ساختمان
  • 1 در طبقه
  • 0 اتاق
  • 2 ~ 5 ظرفیت
اجاره سوییت در قائم شهر

اجاره سوییت در قائم شهر

قائم شهر اجاره از 110,000 تومان
  • 60 m2 ساختمان
  • 1 در طبقه
  • 1 اتاق
  • 3 ~ 7 ظرفیت