اجاره آپارتمان در سرعین

اجاره آپارتمان در سرعین

سرعین اجاره از 200,000 تومان
 • 75 m2 ساختمان
 • 6 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفیت
آپارتمان اجاره ای در سرعین

آپارتمان اجاره ای در سرعین

سرعین اجاره از 170,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
رزرو آپارتمان در سرعین

رزرو آپارتمان در سرعین

سرعین اجاره از 220,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 9 ~ 13 ظرفیت